Mgr. Adéla Jirglová

Vzdělání a praxe

Od 10/2022 vedoucí Týmu duševního zdraví pro děti a mladé lidi, Fokus Labe

Od 2/2022 práce na volné noze jako somatický kouč - práce s rodiči, sportovci, mladými lidmi

Od 2022 vedení Svépomocných skupin pro pečující

2021 - 2022 v projektu Pečujeme o ty, kteří pečují II. - konzultace na téma psychohygieny, podpora v krizových situacích, individuální poradenství

Od 2014 Fokus Labe, Centrum duševního zdraví Ústí nad Labem - terénní sociální pracovník, dále zkušenosti v odborném sociálním poradenství, sociální rehabilitaci a sociálně-aktivizační službě

2009 - 2014 Univerzita Hradec Králové, Ústav sociální práce - obor sociální práce, titul magistr


Mám za sebou několik let praxe s lidmi s duševním onemocněním. Vím, jak dokáže být duše křehká a jak s ní pracovat. Věřím, že v každém člověku a na každé situaci se najde něco dobrého. Avšak s respektem k náročným životním situacím, které nám k tomu zprvu nedávají žádný prostor, a proto se v takových situacích musí pracovat opatrně a citlivě.

Víc jak deset let se zajímám o pozitivní psychologii. V poslední době také o psychosomatiku a propojení těla a duše.

Pro své klienty se snažím být nádobou, ve které se oni sami mohou cítit bezpečně. Abych takovou nádobou mohla být, musím znát své silné a slabé stránky. K tomu je potřeba se neustále vzdělávat. Jsem celoživotní hledač nových poznatků. Baví mě tyto znalosti propojovat mezi sebou. Nabíjí mě setkávání s lidmi, co se nebojí sdílet své zkušenosti. Nerozděluji věci na černé a bílé. Věřím, že v každé černé je trocha bílé a zase naopak.

Když se zrovna nesnažím být Dobrou mámou, dobíjím energii jógou, plaváním a výlety do přírody. Miluji cestování, protože mě nutí překročit hranice, nejen cizího státu, ale také vlastního pohodlí.

Obdivuji odvahu, rozhodnost, cením si poctivosti a pokory. Věřím, že pokud člověk opravdu chce a má otevřenou mysl, může dokázat velké věci.

Jsem věčný začátečník angličtiny a raději stojím nohama na zemi. 


Kurzy a další vzdělávání

2022 Práce s časovou osou - sebezkušenostní seminář pod vedením MUDr.V.Chvála & PhDr.L.Trapková - 20 h.

2021-2022 Výcvik v somatickém koučování - pod vedením Mgr. Adély Barešové - 131 h.

2021 Relaxační techniky a techniky zvládání stresu - PVŠPS - 17 h.

2017 - 2018 Kurz krizové intervence tváří v tvář - Remedium Praha - 152 h.

2017 Model CARe (Komplexní přístup v psychosociální rehabilitaci) - Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví - 50 h.

2016 Práce s rodinou - Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví - 16 h.

2016 Multidisciplinární spolupráce - Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví - 16 h.

2015 Práce s lidmi s duální diagnózou - Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví - 32 h.

2013 - 2014 Systematický dvouletý kurz v artefiletice a arteterapii - pod vedením PhDr. Mariany Štefančíkové, Ph.D. - 235 h.

Další jednodenní semináře zaměřené na práci s lidmi a účast na konferencích zabývajících se psychosociální problematikou - Managment dobrovolnictví (DC UL), Využití arteterapie v sociálních službách (Adpontes), Vedení maastrichtského rozhovoru (Patsy Hage), Psychiatrické a psychologické minimum (MUDr. František Matuška), Psychohygiena profesionála (MUDr. František Matuška), Na řešení zaměřený konstruktivní rozhovor (MUDr. František Matuška), Konference sociální psychiatrie (Tábor, 2016), Workshop Carpe Diem - Sebekoučovací karty Magdaleny Vokáčové (2021), Tělesný koncept, vývoj vztahu k tělu, psychoterapie (2021)