Mgr. Adéla Jirglová

Několik let jsem pracovala s lidmi na jejich duševním zdraví. Až když jsem si ale sama prošla po porodu několika měsíčními úzkostmi, došla mi spousta věcí. Jaké je to, když nestačíte na běžné věci, dostanete strach, že se nedokážete postarat o vlastní děti, že už nikdy nebudete jako dřív.

Vyzkoušela jsem vše od západní medicíny po tu čínskou, od vyřazení kofeinu po relaxační techniky, jógu a otužování. Nakonec jsme odjeli na delší pobyt do ciziny a já si s odstupem začala uvědomovat, co pomáhalo. 

Víc jak deset let se zajímám o pozitivní psychologii. V poslední době také o psychosomatiku a propojení těla a duše.

Pro své klienty se snažím být nádobou, ve které se oni sami mohou cítit bezpečně. Abych takovou nádobou mohla být, musím znát své silné a slabé stránky. K tomu je potřeba se neustále vzdělávat. Jsem celoživotní hledač nových poznatků. Baví mě tyto znalosti propojovat mezi sebou. Nabíjí mě setkávání s lidmi, co se nebojí sdílet své zkušenosti. Nerozděluji věci na černé a bílé. Věřím, že v každé černé je trocha bílé a zase naopak.

Když se zrovna nesnažím být Dobrou mámou, dobíjím energii jógou, plaváním a výlety do přírody. Miluji cestování, protože mě nutí překročit hranice, nejen cizího státu, ale také vlastního pohodlí.

Obdivuji odvahu, rozhodnost, cením si poctivosti a pokory. Věřím, že pokud člověk opravdu chce a má otevřenou mysl, může dokázat velké věci.

Jsem věčný začátečník angličtiny a raději stojím nohama na zemi. 

Vzdělání a praxe

Od 10/2022 vedoucí Týmu duševního zdraví pro děti a mladé lidi, Fokus Labe

Od 2/2022 práce na volné noze jako somatický kouč - práce s rodiči, sportovci, mladými lidmi

Od 2022 vedení Svépomocných skupin pro pečující

2021 - 2022 v projektu Pečujeme o ty, kteří pečují II. - konzultace na téma psychohygieny, podpora v krizových situacích, individuální poradenství

Od 2014 Fokus Labe, Centrum duševního zdraví Ústí nad Labem - terénní sociální pracovník, dále zkušenosti v odborném sociálním poradenství, sociální rehabilitaci a sociálně-aktivizační službě

2009 - 2014 Univerzita Hradec Králové, Ústav sociální práce - obor sociální práce, titul magistr


Kurzy a další vzdělávání

2023 Sebepoškozování dětí a mladistvých + Úvod do sebevražedného chování u dětí a mládeže pod vedením Lucie Ottové - 16h.

2022 Práce s časovou osou - sebezkušenostní seminář pod vedením MUDr.V.Chvála & PhDr.L.Trapková - 20 h.

2021-2022 Výcvik v somatickém koučování - pod vedením Mgr. Adély Barešové - 131 h.

2021 Relaxační techniky a techniky zvládání stresu - PVŠPS - 17 h.

2017 - 2018 Kurz krizové intervence tváří v tvář - Remedium Praha - 152 h.

2017 Model CARe (Komplexní přístup v psychosociální rehabilitaci) - Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví - 50 h.

2016 Práce s rodinou - Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví - 16 h.

2016 Multidisciplinární spolupráce - Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví - 16 h.

2015 Práce s lidmi s duální diagnózou - Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví - 32 h.

2013 - 2014 Systematický dvouletý kurz v artefiletice a arteterapii - pod vedením PhDr. Mariany Štefančíkové, Ph.D. - 235 h.

Další jednodenní semináře zaměřené na práci s lidmi a účast na konferencích zabývajících se psychosociální problematikou - Managment dobrovolnictví (DC UL), Využití arteterapie v sociálních službách (Adpontes), Vedení maastrichtského rozhovoru (Patsy Hage), Psychiatrické a psychologické minimum (MUDr. František Matuška), Psychohygiena profesionála (MUDr. František Matuška), Na řešení zaměřený konstruktivní rozhovor (MUDr. František Matuška), Konference sociální psychiatrie (Tábor, 2016), Workshop Carpe Diem - Sebekoučovací karty Magdaleny Vokáčové (2021), Tělesný koncept, vývoj vztahu k tělu, psychoterapie (2021)